STRONA W BUDOWIE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOPEX-FAMAGO SP. Z O.O., 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 14D • biuro.famago@kopex.com.pl • www.kopexfamago.eu • tel./fax.: (71) 700 01 10

NIP: 954-23-47-940 • Regon: 276877440 • KRS Nr 0000042786 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS

Konta: BRE Bank S.A. o/Katowice 94 1140 1078 0000 2165 2200 1001 • PKO BP S.A. o/Katowice 46 1020 2313 0000 3202 0155 0771

Kapitał zakładowy: 9.620.000 PLN opłacony w całości

 

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny: Michał Kurek

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych i Sprzedaży: Rafał Bagiński